Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên kinh doanh dự án Hot 10 Tp. Thủ Đức 15/08/2021
Chuyên viên nhân sự Hot 2 Tp. Thủ Đức 15/08/2021
Nhân viên kế toán thuế Hot 2 Tp. Thủ Đức 15/08/2021
Nhân viên Tender tủ điện Hot 4 Tp. Thủ Đức 15/08/2021
Nhân viên thiết kế tủ điện hạ thế Hot 4 Tp. Thủ Đức 15/08/2021
Nhân viên thiết kế tủ điện trung thế Hot 4 Tp. Thủ Đức 15/08/2021
Nhân viên thiết kế Busbar Hot 3 Tân Uyên, Bình Dương 15/08/2021
Nhân viên thiết kế cơ khí Hot 2 Tân Uyên, Bình Dương 15/08/2021
Nhân viên lắp ráp tủ điện Hot 10 Tân Uyên, Bình Dương 15/08/2021
Thợ sơn tĩnh điện Hot 5 Tân Uyên, Bình Dương 15/08/2021
Thợ hàn Hot 5 Tân Uyên, Bình Dương 15/08/2021
Nhân viên vận hành máy Hot 7 Tân Uyên, Bình Dương 15/08/2021