Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên kinh doanh Hot 5 Tp Hồ Chí Minh 30/03/2020
Nhân viên thiết kế tủ điện Hot 3 Tp Hồ Chí Minh 30/12/2019
Nhân viên Marketing Hot 2 Tp Hồ Chí Minh 30/12/2019