Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Nhân viên Kế toán tổng hợp Hot 2 Tp. Thủ Đức 25/12/2021
Nhân viên kinh doanh dự án Hot 3 Tp. Thủ Đức 25/12/2021
Nhân viên Kế toán kho Hot 2 Tp. Thủ Đức 25/12/2021
Nhân viên Tender tủ điện Hot 4 Tp. Thủ Đức 15/11/2021
Sales Admin Hot 2 Tp. Thủ Đức 15/11/2021