Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày hết hạn
Kĩ sư cơ khí Hot 2 Tx. Tân Uyên 30/06/2022
Nhân viên Lắp ráp Tủ điện Hot 10 Tx. Tân Uyên, Bình Dương 15/07/2022
Kế toán Kho Hot 2 Tp. Thủ Đức 15/07/2022