GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

Tin TứcNgày: 30-11-2018 bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NAM HÒA

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN 

Sau những giờ làm việc vất vả và mệt mỏi công ty Nam Hòa luôn tạo điều kiện cho tất cả nhân viên thời gian nghỉ ngời để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, để hoàn thành tiến độ công việc được giao.

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN

GIỜ GIẢI LAO CỦA NHÂN VIÊN