Giải bóng đá NAM HOA SWITCHBOARD

Tin TứcNgày: 22-01-2019 bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NAM HÒA

Giải bóng đá NAM HOA SWITCHBOARD

Giải bóng đá truyền thống NAM HOA SWITCBOARD đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả:
 Đội cơ khí - đội điện tỷ số: 4 - 2 
 Đội văn phòng - cơ khí tỷ số: 2 - 2
 Đội điện - đội văn phòng tỷ số: 1- 8 
 THỦ MÔN XUẤT SẮC NHẤT thuộc về Nguyễn Thành Ẩn đội cơ khí.
 VUA PHÁ LƯỚI thuộc về Lê Văn Tuấn đội văn phòng.