Giảm thang cáp

Giá gốc Liên hệ Giá bán

 Giảm thang cáp Giảm thang cáp là phụ kiện dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống thang cáp.

Mô tả sản phẩm

Mô tả chi tiết|Thông số kỹ thuật