Co xuống thang cáp 

Giá gốc Liên hệ Giá bán

Co xuống thang cáp  Co xuống thang cáp là phụ kiện dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo chiều đi xuống.

Mô tả sản phẩm

Mô tả chi tiết|Thông số kỹ thuật