Co xuống máng cáp

Giá gốc Liên hệ Giá bán

Co xuống máng cáp Co xuống mang cáp Là phụ kiện dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng đi xuống.

Mô tả sản phẩm

Mô tả chi tiết|Thông số kỹ thuật