Co xuống khay cáp

Giá gốc Liên hệ Giá bán

Co xuống khay cáp Co xuống khay cáp Là phụ kiện dùng để chuyển hướng hệ thống khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng đi xuống.

Mô tả sản phẩm

Mô tả chi tiết|Thông số kỹ thuật