Co lên thang cáp

Giá gốc Liên hệ Giá bán

Co lên thang cáp - Co lên thang cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Mô tả sản phẩm

Mô tả chi tiết|Thông số kỹ thuật