Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E

Dịch VụNgày: 26-09-2018 bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NAM HÒA

Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E

Bảo hành, Sửa chữa hệ thống M&E

Công ty cổ phần cơ điện Nam Hòa luôn có những chính sách tốt nhất đối với khách hàng cũng như các đối tác sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Nam Hòa.

Nam Hòa luôn hỗ trợ: - Giao hàng tận nơi

- Test sản phẩm trước khi giao( sản phẩm được đóng gói, bao bọc cận thận trong quá trình giao hàng)

- Có kĩ thuật hỗ trợ lắp lắp 

- Đồng thời Nam Hòa luôn có chính sách Bảo hành cũng như Sửa chữa hệ thống M&E để khách hàng có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Nếu sản phẩm có lỗi phát sinh sẽ được bảo hành cũng như được các nhân viên kĩ thuật của NAM HÒA đến kiểm tra, bảo trì.

Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E

Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E

Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E

Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E

Bảo trì, Sửa chữa hệ thống M&E