Nhà máy Platel Vina - KCN Cao

Nhà máy Platel Vina - KCN Cao

Nhà máy Platel Vina - KCN Cao
Các dự án khác
Nhà máy bia Heineken

Nhà máy bia Heineken

Nhà máy bia Heineken

Xem thêm
Nhà máy Bao Bì Việt Hưng - KCN Nhơn Trach

Nhà máy Bao Bì Việt Hưng - KCN Nhơn Trach

Nhà máy Bao Bì Việt Hưng - KCN Nhơn Trach

Xem thêm
Nhà máy Masan Nghệ An

Nhà máy Masan Nghệ An

Nhà máy Masan Nghệ An

Xem thêm
Công ty Fusheng Việt Nam

Công ty Fusheng Việt Nam

Công ty Fusheng Việt Nam

Xem thêm
Nhà máy Luckytex Sóc Trăng

Nhà máy Luckytex Sóc Trăng

Nhà máy Luckytex Sóc Trăng

Xem thêm
Nhà máy Dong Sung Chemical KCN Amata

Nhà máy Dong Sung Chemical KCN Amata

Nhà máy Dong Sung Chemical KCN Amata

Xem thêm
Nhà máy New - Hanam

Nhà máy New - Hanam

Nhà máy New - Hanam

Xem thêm
Nhà máy Daihan - Vina

Nhà máy Daihan - Vina

Nhà máy Daihan - Vina

Xem thêm
Xưởng May SEDO VINAKO

Xưởng May SEDO VINAKO

Xưởng May SEDO VINAKO

Xem thêm
Nhà máy Dược Merdipha USA

Nhà máy Dược Merdipha USA

Nhà máy Dược Merdipha USA

Xem thêm